U de corebusiness, wij de rest.

Hoogwoud & Van Haga respecteert de privacy van bezoekers van de website en behandelt uw persoonlijke informatie vertrouwelijk. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Hoogwoud & Van Haga verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden. Wij delen uw gegevens wel met onze business partners, maar we delen uw persoonlijke gegevens alleen nadat wij u uitdrukkelijk om toestemming hebben gevraagd.

Gebruik van cookies
Hoogwoud & Van Haga website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daardoor hoeft u bijvoorbeeld bij een volgend bezoek niet meer uw logingegegevens te verstrekken en kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van webpagina’s combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, maar dit beperkt wel de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website. Hoogwoud & Van Haga gebruikt Google Analytics om uw gebruik van onze site te meten. Daarmee kunnen wij de website nog beter afstemmen op uw behoeften. De met Google Analytics verkregen gegevens gebruiken we uitsluitend om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te brengen. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de website verder optimaliseren.

Herroep cookie-keuze

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van uw computer, uw gebruikersnaam, het tijdstip van bezoek. Deze gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de site. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. Op de site gebruiken we hiervoor analytische cookies van Google Analytics om meer inzicht te krijgen in hoe veel mensen onze website bezoeken en hoe zij deze gebruiken. Het doel is om zo de site beter af te kunnen stemmen op de wensen van gebruikers. Doordat het IP-adres geanonimiseerd is, is invloed op de privacy van bezoekers gering. Verwerking van de gegevens vind plaats op basis van een gerechtvaardigd belang. De gegevens die worden verzameld via de analytische cookies worden niet gedeeld met andere partijen.

Disclaimer

Hoogwoud & Van Haga heeft deze site met zorg samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Hoogwoud & Van Haga is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Hoogwoud & Van Haga verstrekte informatie.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
Hoogwoud & Van Haga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op de website van Hoogwoud & Van Haga. Hoogwoud & Van Haga behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden voor de inzending van videomateriaal en/of foto’s van Hoogwoud & Van Haga.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.