U de corebusiness, wij de rest.

Dit bericht (incl. evt. bijlagen) is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u niet de geadresseerde bent, mag u dit bericht (incl. evt. bijlagen) niet kopiëren of aan derden ter inzage geven of verspreiden. Gebruik van de inhoud van dit bericht (incl. evt. bijlagen) door anderen zonder toestemming van Hoogwoud & van Haga is onrechtmatig. Mocht dit bericht (incl. evt. bijlagen) ten onrechte bij u terecht zijn gekomen, dan verzoeken wij u de afzender daarvan onmiddellijk in kennis te stellen en het betreffende bericht (incl. evt. bijlagen) te vernietigen.

De ontvanger wordt erop attent gemaakt dat Hoogwoud & van Haga niet kan instaan voor de juiste en volledige verzending van dit bericht (incl. evt. bijlagen) en de tijdige ontvangst ervan.

Aan berichten van Hoogwoud & van Haga kunnen geen rechten worden ontleend, noch kunnen ze leiden tot enige aansprakelijkheid van Hoogwoud & van Haga.

The content of this message is meant to be received by the addressee only. Use of the content of this message by anyone other than the addressee without the consent of Hoogwoud & van Haga is unlawful. If you have received this message but are not the addressee, please contact the sender immediately and destroy the message.