U de corebusiness, wij de rest.

Ondernemen is een uitdaging, werkgever zijn is een vak. Uw medewerkers zijn niet alleen bepalend voor de effectiviteit van uw organisatie, maar ook een kostbaar en complex onderdeel van uw bedrijfsvoering.

Personeelswerk is veel omvattend
Als werkgever krijgt u niet alleen te maken met personeel werven en selecteren, waarderen en administreren, maar ook met verplichtingen van de overheid en afspraken met uw medewerkers. Daarnaast vragen arbeidsongeschiktheid, ziekte of conflicten veel van uw aandacht en tijd. U investeert in scholing, training en ontwikkeling van uw medewerkers en zo zijn er nog tientallen zaken te bedenken waar u als werkgever behoefte kunt hebben aan praktisch advies en doelgerichte ondersteuning. We helpen u bijvoorbeeld met het opstellen van arbeidsovereenkomsten, loonkostenberekeningen per werknemer en loonkostensubsidies. Of in uw contacten met de UWV bij ziekte van een van uw medewerkers.

Beschikbare extra capaciteit
Complicerende factor is de voortdurende veranderende wet- en regelgeving. Is er binnen uw onderneming niet full time aandacht voor personeelswerk, dan is het vrijwel onmogelijk om alle veranderingen bij te houden, laat staan toe te passen in uw dagelijkse personeelsbeleid. Uitbesteden kan dan een verstandige investering zijn.

Hoogwoud & Van Haga heeft ervaring met personeelsadviezen en -ondersteuning aan het MKB. Niet met theoretische beschouwingen, maar met praktische support.