U de corebusiness, wij de rest.

Hoogwoud & Van Haga verzorgt – afhankelijk van uw situatie en wensen – uw complete administratie. Wij boeken de facturen, verzorgen uw belastingaangifte (vennootschapsbelasting, loon- en inkomstenbelasting en omzetbelasting), maken uw jaarrekening op en informeren u regelmatig. Ook leveren we tussentijdse budget- en begrotingsoverzichten, liquiditeitsprognoses of exploitatiebegrotingen.

Scanboeken
We hebben het boekingsproces volledig geautomatiseerd. U levert uw bankafschriften en uw inkoop- en verkoopfacturen in, wij scannen alles en werken automatisch uw administratie bij. Scanboeken is een kostenbesparende werkwijze.

SBR
Via Standard Business Reporting (SBR) hebben wij een geautomatiseerde gegevensuitwisseling met de overheid en banken, bijvoorbeeld voor de onderbouwing van een kredietaanvraag voor een relatie. Deze geautomatiseerde aanlevering van gegevens werkt kostenbesparend. Daarnaast kan de ontvanger van de gegevens uitgaan van de juistheid en betrouwbaarheid van de aangeleverde gegevens.

Zelf doen, met assistentie op afroep
Relaties kunnen hun eigen boekhouding voeren via het web based Twinfield boekhoudsysteem van Hoogwoud & Van Haga en voor de controle een beroep doen op de bij ons aanwezige deskundigheid. Voor elke relatie is de dienstverlening maatwerk.

Samenwerking met registeraccountants
Voor ondernemingen waarvan de jaarrekening wettelijk gecontroleerd moet worden, werken wij samen met registeraccountants. Grotere ondernemingen kunnen er bewust voor kiezen hun administratie uit te besteden aan Hoogwoud & van Haga en uitsluitend de controle van de jaarrekening toe te vertrouwen aan een registeraccountant.

Net een stap verder
Hoogwoud & Van Haga helpt de ondernemer met de noodzakelijke stukken als een verslag van de vergadering van aandeelhouders en de publicatie van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel.

NOAB

Hoogwoud & Van Haga is aangesloten bij de NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen. Voor relaties betekent dit lidmaatschap een garantie voor kwaliteit, vakmanschap en actuele kennis van zaken.